‏ד' תַּמּוּז ה' תשפ"ב‏

האתר של נעם - Noam's Website - Noams Website - الموقع النعمي