‏ו' מַרְחֶשְׁוָן ה' תשפ"א‏

האתר של נעם - Noam's Website - Noams Website - الموقع النعمي