‏ח' כִּסְלֵיו ה' תש"ף‏

האתר של נעם - Noam's Website - Noams Website - الموقع النعمي