http://nashbell.com
cazul întâi masculin singular întâi neutru singular întâi feminin singular doua masculin singular doua neutru singular doua feminin singular treia masculin singular treia neutru singular treia feminin singular întâi masculin plural întâi neutru plural întâi feminin plural doua masculin plural doua neutru plural doua feminin plural treia masculin plural treia neutru plural treia feminin plural
nominativ sau vocativ
eu tu el ea noi voi ei ele
acuzativ
te îl o ne îi le
accentuat acuzativ
pe mine pe tine pe el pe ea pe noi pe voi pe ei pe ele
reflexiv acuzativ
te se ne se
reflexiv accentuat acuzativ
pe mine pe tine pe sine pe noi pe voi pe sine
dativ
îmi îți îi ne le
accentuat dativ
mie ție lui ei nouă vouă lor
reflexiv dativ
îmi îți își ne își
reflexiv accentuat dativ
mie ție sieși nouă vouă sieși
genitiv masculin
al meu al tău al lui al ei al nostru al vostru al lor
genitiv feminin
a mea a ta a lui a ei a noastră a voastră a lor
genitiv neutru
al meu al tău al lui al ei al nostru al vostru al lor
genitiv plural masculin
ai mei ai tăi ai lui ai ei ai noștri ai voștri ai lor
genitiv plural feminin
ale mele ale tale ale lui ale ei ale noastre ale voastre ale lor
genitiv plural neutru
ale mele ale tale ale lui ale ei ale noastre ale voastre ale lor
reflexiv genitiv masculin
al meu al tău al său al nostru al vostru al lor
reflexiv genitiv feminin
a mea a ta a lui a ei a noastră a voastră a lor
reflexiv genitiv neutru
al meu al tău al lui al ei al nostru al vostru al lor
reflexiv genitiv plural masculin
ai mei ai tăi ai lui ai ei ai noștri ai voștri ai lor
reflexiv genitiv plural feminin
ale mele ale tale ale lui ale ei ale noastre ale voastre ale lor
reflexiv genitiv plural neutru
ale mele ale tale ale lui ale ei ale noastre ale voastre ale lor
politicos genitiv sau dativ / /
dumitale dumnealui dumneaei dumneavoastră dumnealor
toate celelalte cazuri politicos / /
dumneata dumnealui dumneaei dumneavoastră dumnealor
pronume de proximitate / / / /
acesta acesta aceasta aceștia acestea acestea
' ' ' ' ' '
pronume de depărtare / / / /
acela acela aceea aceia acelea acelea
' ' ' ' ' '
pronume de identitate / / / /
același același aceeași aceiași aceleași aceleași
' ' ' ' ' '
pronume de diferențiere / / / /
celălalt celălalt cealaltă ceilalți celelalte celelalte
' ' ' ' ' '
pronume intensiv
însumi însumi însămi însuți însuți însăți însuși însuși însăși înșine însene însene înșivă însevă însevă înșiși înseși înseși
pronumele relative și interogativ
cine care cine cine care cine cine care cine cine care cine cine care cine cine care cine
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
pronumele relative și interogativ
cui ce cui cui ce cui cui ce cui cui ce cui cui ce cui cui ce cui
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '