nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

הסנדלר הולך יחף

תגיות: "גנן" "טכנאי" "סנדלר" "ספר"

מדור: תכנים אישיים

תאריך: 2008-06-24-14-32

CPU

RAM

אומרים שהסנדלר הולך יחף

אולי זה נכון אבל לא ראיתי את כפות רגליו מעבר לדלפק

אבל לא אומרים שהספר הולך פרוע

כי הספר מראה דוגמה אישית לקהל לקוחותיו האפשרי

הגנן שאותו פגשתי בכלל גר בעיר

והגנים אותם הוא מטפח משמשים לו מקלט כפרי ושקט

ואני מתקן מחשבים

והמחשב שלי ישן בקושי זז צועד לאיטו ומעיד על ישנותו

 

(נעם אשבל 21/03/5768)

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com