nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

לא טוב היות האדם לבדו

תגיות: "אדם" "אישה" "עזר" "נגד"

מדור: תכנים אישיים

תאריך: 2008-07-02-01-25

אלוהים

מה כבר אפשר להגיד?

בראת את האדם בצלמך ובדמותך

התייעצת עם מלאכי עליון והבנת, כי

לא טוב היות האדם לבדו

בראת לו עזר כנגדו

חכמים פירשו:

זכה - עזר

לא זכה - כנגדו

ואני זכיתי

ועוד איך זכיתי

והיה לי רק טוב

תודה על הכל

וימים אחרים באו

והכל השתנה לי

ותהפוך העזר לנגד

כי זה היה רצונך.

נותרתי לבד

מאוד לבד

האם אני בכלל רשאי לבוא בטענות?

הרי כל הטוב בא ממך

וכל הרע נותר לחובתי אולי, כי

יצר לב האדם רע מנעוריו

ככה כתוב שם

ואני במישור האישי לא יודע

מה כבר עשיתי ומה אוכל לתקן?

והזמן חולף ועובר

ושום דבר לא קורה

ושום דבר לא נרפא

אני חי בעבר ומת בהווה

ומה יהיה בעתיד?

רק אתה יודע.

אם זהו סוג של נסיון עבורי

תן לי גם את מועד הסיום

כי הזמן לא עומד מלכת

ודברים שאוכל לעשות היום

לא בהכרח אהיה מסוגל גם מחר.

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com