nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

עוד שנה אתה בר מצוה

תגיות: "בר מצוה"

מדור: תכנים אישיים

תאריך: 2009-03-21-19-59

עוד שנה אתה בר מצוה
ואני איני יודע איך אחגוג איתך
עלייה לתורה אורחים מסיבה
כל כך רוצה שתהייה פה שמחה
 
כאשר הייתי ממש בגילך
בשליחות נסענו כל המשפחה
שנה וחצי במערב גרמניה
שם חגגתי את בר המצוה
 
כל שבוע כדי ללמוד הפטרה
ברכבת נסעתי לעיר הגדולה
שישים קילומטר לפני עצירה
משם אספני חזן המדינה
 
לימדני הכל גם קריאה גם ברכה
קיבלתי ממנו גם הקלטה
הייתה לי שמיעה מוסיקלית טובה
הנוסח נשמע ממש כמו שירה
 
בינתיים בארץ אירגנה משפחה
את דודתי שוש בתור נציגה
גם הדוד יוסף נסע עימה
ייצגו יחדיו את צד אבא
 
גם מצד אמי לא הייתה אכזבה
הגיעו סבא וסבתא ממושב רגבה
לגרמניה באו ללא החרמה
לא כמו דודה מצרפת השכנה
 
בעיר מגורי נרעשה קהילה
הייתי גאה לזו הידיעה
כתבו על כך גם בעיתון המדינה
ארוע ראשון מאז המלחמה
 
בסוף תקופה שבנו ארצה
שלושת הילדים אמא ואבא
ביקרו אותנו אורחים מגרמניה
ציינו לטוב את בר המצוה
 
חלפו עוד שלוש עשרה שנה
כאילו שוב עוד בר מצוה
ואני בעוד שמחה
עכשיו מתחת לחופה
 
להיות רציתי רק עם אמך
אותה אהבתי בלי הגבלה
ולי רציתי משפחה
ארבע שנים ואז באת
 
קשה עבדתי לפרנסה
ולאימך היקדשנו מטרה
רק להיות שם עבורך
אף על חשבון הכלכלה
 
ומשהו שם נסדק נבקע
התרופפה האהבה
ואמא אז פנתה עזבה
מבלי שום דרך חזרה

רק בן חמש אתה
וכבר בדרך חדשה
לא אח אחות בקושי אבא
מתבגר מהר תמיד הפתעת

חולפים עוברים שלושים שנה
קרב יומך לבר מצוה
חלמתי כי גם אצלך
אהייה שותף לזו המסיבה

וכמו שהדבר נראה
תקשורת אין פה עבורך
אם אשאר לא בתמונה
לך אערוך עוד מסיבה

אך עלייה אל התורה
אחת תהייה רק עם אבא
בשבת אעמוד שם לצידך
וזאת תהייה לי השמחה

עוד שנה אתה בר מצוה
ואני איני יודע איך אחגוג איתך
עלייה לתורה אורחים מסיבה
כל כך רוצה שתהייה פה שמחה

(נעם אשבל 26/12/5769)

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com