nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

אלימות

תגיות: "ילדים" 'ז"ל' "אלימות"

מדור: פעילויות ילדים

תאריך: 2009-07-28-00-15

אלימות

סיפור ששלח לי בני אהובי היחיד שלי,

הראשון וכנראה גם האחרון, כי לטנגו צריך שניים...

 

תראו מה מעסיק כיום את הילדים הגולשים ברשת.

כנראה שהגענו לשפל כזה בחברת המבוגרים

שהילדים מנסים לפתור את הבעיות לבדם.

החלטתי גם אני להצטרף לקריאתם ולפרסם גם פה את הסיפור הזה.

קריאת הילדים:

סיפור עצוב מאוד

לכן כולם מעתיקים את העמוד

זה מאוד חשוב!  תקראו...!

ותעבירו לכמה שיותר אתרים ופורומים !!
בבקשה זה חשוב !
 

התמונה אחרי המכה:

מותר להעתיק את העמוד,
יש המון ילדים כמו שרה.
עזרו לנו להפסיק את זה בבקשה!

 


 


שמי הוא שרה
אני ילדה בת 3
עיניי נפוחות


לא יכולה לראות   ... 


בטח אני מטומטמת, 


בטח אני ילדה רעה,


אחרת מה היא הסיבה בגללה אמא כועסת?


הייתי רוצה להיות יותר טובה, 


הייתי רוצה לא להיות מכוערת,


אולי אז אמא הייתה רוצה לחבק אותי...


אסור לי לדבר


אסור לי להתנהג רע


אחרת


כל היום אהיה סגורה....


כאשר אני מתעוררת, 


תמיד אני לבדי.


הבית חשוך שעות על גבי שעות. 


כשאימא תחזור,


אשתדל להיות טובה.


אם היא תכה אותי...


שיהיה רק פעם אחת...


אל תעשי רעש, 


הדלת נפתחת,


אבא הגיע


שיכור מהבר... 


אני שומעת אותו כועס


את שמי הוא צועק,


מנסה להסתתר מאחורי קיר...


משתדלת להסתתר 


מהמבט האיום שלו,


 


לא יכולה לא לבכות,


מרגישה מבועתת...


מוצא אותי בוכה,


מעליב אותי,


אומר לי שהבעיות שלו הן בגללי


ובאשמתי... 


מתחיל להכות אותי,


ממשיך לצעוק עלי,


מצליחה להשתחרר,


רצה ומועדת...


נופלת על הרצפה, 


עצמותיי כואבות,


אבא אומר מילים


שאני כבר לא מבינה...


"סלח לי" אני צועקת


אבל כבר מאוחר,


פניו בוערים...


המכות והמילים 


כואבות באמת.


מבקשת מאלוהים


רחמנות וחמלה... 


בסוף הכל נגמר,


והוא הולך לכיוון הדלת,


בזמן שאני על הרצפה חצי מתה...


שמי הוא שרה, 


בת שלוש,


הלילה אבא שלי


הרג אותי ללא רחמים...


 

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com