nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

דין כלב נושך למיתה

תגיות: "הרדמה" "מיתה" "כלב נושך"

מדור: סביבה וחיות

תאריך: 2009-08-21-18-29

הם החליטו להרדים את הכלב, ולי אין מה להגיד בנושא.

לאחר נשיכתו האחרונה, דברי נופלים על אזניים ערלות.

כן, גם אותי הוא נשך לפני כמה זמן, כשהגשתי לו את ארוחתו.

אבל אני לא שונא אותו על כך.

אני פשוט מרחם. כלב לא נולד רע.

כלב מתעצב לפי אופן גידולו וטיפולו.

כל חייו קשור לרצועה, לא מטיילים איתו, לא משחררים אותו.

יש לו כמה מטרים של כבל לנוע לאורכו וזהו.

כל העולם מפחד ממנו.

אבל שמר הוא על המחסנים ועל הטרקטור שבחצר.

היה בן בית עזוב לנפשו ועכשיו זה.

כאשר נשך בפעם האחרונה,

הדבר הוסתר מפני,

שלא אומר צדקתי ידעתי דרוש טיפול הולם,

של כלבן, מאלף, מישהו שיכול לעזור.

אבל כשבעליו החליטו את החלטתם זו - סופית היא מבחינתם,

ואין לכלב מזור.

ממתינים כעשרה ימים לוודא שהכלב אכן בריא - הסגר.

כאילו שעד כה היה חופשי,

ואחר כך יבוא המרדים ויסגור את עייניו לנצח.

כל מה נותר לי לעשות עכשיו זה לספר לכם את סיפור חייו.

האם יש מישהו שיהייה מוכן לקחתו אליו?


תאריך: 2009-09-12-16-18

ביום שישי האחרון בארוחת ליל שבת שמעתי לראשונה שהכלב איננו. אף אחד לא הצטער, אף אחד לא בכה, הרגשתי נורא. קשה היה להשיג וטרינר שיסכים להרדים את הכלב. אמרו לאלף, אמרו לסרס ורק אם גם זה לא יעזור, להרדים. בכל זאת יש אנשים עם מצפון. אז הגיע אחד מהדור הישן שרגיל ליחס הישן אל מקרים כגון אלה וביצע. והכלב איננו, ולי כואב בלב. יום חמישי האחרון עשרים יום מאז שפירסמתי, עשרה ימים מעבר למתוכנן. הלך לעולמים. באותו הערב צילצל מכר והתעניין לקחתו אליו - אך כבר היה מאוחר. היה כלב רועים גרמני מעורב בן חמש בערך בעל פרוות דב גריזלי אשר ענה לשם גריז. נקבר בשטח חקלאי לא ידוע באזור אדמות הנחל. יהי זכרו ברוך. בוכה.

אני מבקש מכל מי שיקרא פירסום זה, להעביר קישור אליו, על מנת להעלות מודעות לעניין וכדי שלא יִשָׁנוּ מקרים כאלה בעתיד. תודה.

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com