nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

‪YouTube: יהודי לא מגרש יהודי‬

יהודי לא מגרש יהודי

תגיות: "ארץ" "גירוש" "יהודי" "ישראל"

מדור: אקטואליה

תאריך: 2009-12-09-00-18

יהודי לא מגרש יהודי

ביצוע: אריאל זילבר

 

כמה פעמים צריך לומר לכם ?

יהודי לא מגרש יהודי !

 

יהודי לא מגרש

יהודי לא מגרש

יהודי לא מגרש יהודי !

 

כולנו יהודים

יודעים אנחנו גם יודעים

עוד נראה לעולם

איך עומדים אל מול הרשע

 

הי גם אתה קומה אחא

לא תעמוד על דם רעיך

ברוך אתה בבואך

לעצור את הפשע

 

כמה פעמים צריך לומר לכם ?

יהודי לא מגרש יהודי !

 

יהודי לא מגרש

יהודי לא מגרש

יהודי לא מגרש יהודי !

 

נאמר זאת בפירוש

לא חורבן ולא גירוש

נעשה כל מה שדרוש

לבטל את הרוע

 

ואנחנו נחושים פה

רבבות אנשים ונשים פה

מה אתם מקשקשים פה

על כוח הזרוע ?

 

כמה פעמים צריך לומר לכם ?

יהודי לא מגרש יהודי !

 

יהודי לא מגרש

יהודי לא מגרש

יהודי לא מגרש יהודי !

 

כולנו יהודים

במדים או שלא במדים

נפגש כאחים וידידים

בלי דיבורים על גירוש

 

נפגין את היכולות

במחולות שם בחולות

כי עוד נכונו לנו גדולות

יהודים אל ייאוש

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com