nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

תשע בערב

תגיות: "הרהורים" "מחיי" "היומיום"

מדור: תכנים אישיים

תאריך: 2010-01-17-22-11

תשע בערב שעת לילה מאוחרת. התעוררתי לא מזמן אחרי שינה חטופה של אחר הצהרים. הראש עוד כואב והמלאכה עדיין מרובה. אתמול בלילה היה לי לילה לבן ללא שינה כלל. ניסיתי להתמודד עם חלק מתרגיל האסמבלר שניתן לי כבר מלפני שבועיים. כל שורת קוד שכתבתי עלתה לי בקשיים עד שהצלחתי להריץ כפי שצריך ועדיין נותרה לי יותר עבודה לפני. זה רק דבר אחד שאני צריך לבצע כעת בתקופת סוף הסמסטר. החומר הרב שצריך ללמוד ולהשלים פשוט מטביע אותי בעניין. עכשיו שאני מוצא זמן כלשהו לספר על כל זה נובע מתחושה שכל המאמץ שלי עשוי לא להניב את התוצאה הרצויה. מחר יום חדש ולפני היום הארוך ביותר במערכת. אז מתי יהייה בכלל זמן ללמוד? יום שלישי פנוי אמנם אך יוקדש כולו למבחן של רביעי. למה בכלל לקחתי לי משמרת השבוע בתקופת מבחנים לחוצה זו? חמישי, לימודים כרגיל אך גם מועד ההגשה הצפוי באסמבלר ושישי יהייה היום הרשמי האחרון של הסמסטר כאשר החל מהשבוע הבא יהיו כל מני השלמות כמו גם מבחנים אחרים שכבר נקבעו מראש.

עוד סמסטר אחד נותר לסיום שנתיים לימודים במכללה ותקוותי הגדולה היא שלאחר כל זאת אוכל לחזור סוף כל סוף לבית שלי מבצרי הקטן הפרטי שבו יש לי מה לומר ולא לאף אחד אחר. די. כמה כבר אפשר לחיות שלא בבית הפרטי שלך? לחזור לשם, לתקן לתחזק כל מה שנמצא, לסדר לארגן להקים. מה לא? פשוט לחזור לחיות כמו שצריך עד כמה שהדבר ניתן. ומי יודע מה עתיד לי במשך?

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com