nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

השנה השלוש עשרה

תגיות: "בר" "מצווה"

מדור: תכנים אישיים

תאריך: 2010-01-28-23-13

אלוהים

האם אזכה להביא את הילד שלי למצוות?

האם אהייה נוכח לידו כאשר יעלה לתורה?

לרגע הזה כל כך ייחלתי

לרגע הזה כל כך ציפיתי

ועכשיו

כל כך קרוב אל המועד

חודש אחד נותר

ועדיין אין לי תשובה בעניין

 

ילד שלי

אני כל כך אוהב אותך

יודע שאתה רק רוצה לעשות טוב לכולם

מכבד את אביך ואת אמך

עושה הכל כדי שירגישו טוב

לא רוצה לפגוע באף אחד

לא לצד זה ולא לצד ההוא

 

כאשר שוחחנו והיה כבר ברור

שצריך כבר להתחיל ללמוד לבר המצווה

אתה ידעת שתעלה לתורה

היה לך ברור ללא תהיות או הירהורים

אבל דבר אחד נוסף ידעת

לא תוכל להפגיש

אפילו ביום חגך הגדול

בין אמך וביני

 

ואמרתי לך שוב

שאני בשבילך אהייה שם עמך

ובית הכנסת יהא היכן שיהא

ציבורי הוא לכל עם ישראל

ואתה נקרע ביני לבינה

ואני כבר ויתרתי על ארוע משותף

כי אין פה שיתוף מצד אמך

אז אולם זה שולי

העיקר המצווה

ואיפה אני שם בתוך התמונה?

 

אמרת אעלה לתורה פעמיים

שאלתי האם בבוא יום חתונה

תתחתן פעמיים גם כן?

הכיצד יתכן שאיבדתי אותך?

מדובר ביום חשוב לי גם לך.

אז אמרת לכותל תלך

ואני איתך

החלטה נבונה

אך לכותל עולים באמצע השבוע

על פי המועד של י"ג שנים

בשבת אחר כך

כשתשוב לבקרני

תעלה לתורה ונזמין משפחה

ואפילו אמך תהייה מוזמנת

 

היא לא תבוא, אמרת

ולכותל רוצה היא לעלות איתך לבדה

ומה תעשו שם

שניכם לבדכם?

תניח תפילין? מצויין. תצטלם...

אך אני לא אהייה שם איתך לצידך

מחשבות שכאלה

אנוכי מצידי לחשוב

טוב, לכו לבדכם אל הכותל שמה

אתה בגברים, ואמך בנשים

לא ברור לי כיצד כל זאת יתבצע

אך אנא תבוא אלי בסוף השבוע

תעלה לתורה

לצד אבא גאה

 

הלכת לרב באזור מגוריך

ביקשת ממנו ללמדך להכינך

ביקשת ללמוד על פי נוסח התפילה

שאני - אביך למדתי

כל זאת עבורי

כי ביקשתי ממך

כן, כיבוד הורים חשוב הוא בעיניך

והינה עתה

כאשר כבר היה לי נדמה

כי הכל כבר סגור

על הפער גישרת

ביקשתיך לטלפן כאשר תהייה עם הרב

לטלפן לתאם עם נציג בבית הכנסת שכאן

על מנת שלא יהיו תקלות

שתלמד את הפסוקים הנכונים

שמתאימים גם לכאן

כי יתכנו הבדלים ויתכנו נוסחים

ואני איני יודע

שאל את הרב

 

ואתה סירבת

ואני ביקשתי

ואתה סירבת

ואני דרשתי

ושוב סירבת

ללא שום הסבר או נימוק

אז סגרנו שיחה

ואני בכיתי

לא ידעתי כי גם אתה בכית

אז שלחת הודעה

שקפצה למסך

ולא הסתכלתי

אז טילפנת והבנתי

גם אתה פה נשברת

 

סיפרת כי עדיין לא החלטת

היכן לתורה תעלה

אצל אבא

אצל אמא

לא סגור על שום דבר

ואמרת כי עליך לחצתי

ואתה רצית להחליט לבדך

ולא יכולת לומר לי כל זאת

כי בבריאותי לא רצית לפגוע

שוב כיבוד הורים עשית

 

אז אותך הרגעתי

לא כועס

רק דואג

ותחליט לבדך

לכותל תלך לבדך עם אמא

כרצונך

ואם גם זה לא יתאפשר

כי היא לא תוכל

לשם אקח אותך אני

כי זה חלומך

בלי שום קשר לכך

בשבת כרצונך

אצלי או אצלה

תעלה לתורה

אם תבקשני אבוא

אך אם גם זאת לא תחפוץ

אסתגר לי בבית

ביום חגך

ואומר ברוך שפטרנו

אף על פי שאינך - עונשו של זה

כי כך המנהג

ואותך אכבד

אותך אוהב

אני כבר מתגעגע

אבא

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com