nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

יום הולדת - תמונת מצב

תגיות: "יום הולדת" "בר מצווה" "ילד" "פרויקט"

מדור: תכנים אישיים

תאריך: 2010-04-17-12-35

אני פותח דף פנימי באתר שלי ומה רואות עיניי?

יום שבת ג' אייר ה' תש"ע.

לא יאמן.

גם שבת גם ג' אייר.

אז יש לי ממש היום, יום הולדת!

וגם נולדתי בשבת. כמובן שבשנה אחרת...

ואפילו לא הרגשתי דבר ואף אחד גם לא התקשר.

אז תגידו אולי כי לא נורא הדבר, וממילא ישנו התאריך האחר...

שם ודאי יזכר לו מישהו.

זה נכון, אך בכל זאת,

משהו בי אומר כי לא כך צריכים להתנהל ענייניי.

את ילדי שלי, לא יאמן, לא ראיתיו מאז יום בר המצווה שלו.

סיבות אישיות, שלי - שלו. אולי אכתוב על כך בעתיד.

ואני פה לבד עם עצמי מנסה פה למצוא את האיזון הדק,

בין שמירה על שלוות הנפש,

בו זמנית ללימודים הנדסיים לקראת הסיום.

אז בין לבין אני עוצר לשתות לי עוד כוס קפה.

תרתי משמע. גם בדה מארקר וגם במטבח.

בודק קצת בגוגל בויקי בפייסבוק בטויטר,

או סתם מאזין להקלטות האחרונות שעשיתי לעצמי,

שניתן להאזין להם כאן וגם כאן,

וחושב על מה שעוד ניתן לעשות עכשיו.

אבל לא יותר מדי.

כי יש לי פרויקט על הראש והוא עדיין לפניי...

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com