nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

אסתר ערמון זכרונה לברכה

תגיות: "אסתר" "ערמון" "זכרונה" "לברכה"

מדור: תכנים אישיים

תאריך: 2010-04-30-20-38


בצער רב מודיע על מותה בטרם עת של
אסתר ערמון    זכרונה לברכה
אשר נהרגה אתמול בתאונת דרכים ליד אבן יהודה.


אסתר היתה ידידת המשפחה.
הייתי מבקר אותה מפעם לפעם בביתה על כוס קפה ועוגה טובה.
אסתר הייתה אישה פעלתנית מאוד
אשר בין משימותיה הרבות לימדה את אמנות הצריבה בעץ.


הזדמן לי לצלם ולהציג את אחת מתערוכותיה פה בקפה דה מארקר.

 


יהי זכרה ברוך.

 

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com