nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

בחג השבועות השמיים פתוחים

תגיות: "חג" "שבועות" "שמיים" "פתוחים"

מדור: תכנים אישיים

תאריך: 2010-05-18-20-35

בחג השבועות השמיים פתוחים

חג השבועות – ו' סיון ה' תש"ע

 

בחג השבועות השמים פתוחים

כך סיפרה לי רונית

בחג השבועות המלאכים שותקים

היא הוסיפה

חג השבועות הוא חג מתן תורה

המלאכים שותקים ורק מקשיבים

ועל כן תפילתינו נענית

ביום זה היא אמרה

בקש מהם את בקשותיך

שא להם את תפילותיך

כי היום לך יקשיבו

 

אחר כך הביתה שבתי

ותרדימה עלי נפלה

עייפות שאין כדוגמתה

ואני חולם

והכל שם טוב ונפלא

ופתאום

יקיצה

הזמן עצר מלכת

כל הטוב אז נעלם

ואני בהירהורי

איך הגעתי למצב הזה

חלמתי והיה שם אך טוב

ומה עכשיו פה התעוררתי

 

אז אמרתי בסדר

הגיע הזמן

לבקש כאן עכשיו

כי היום לי מקשיבים

מהוסס ומהורהר

בקולי אז ביקשתי

לא ידעתי ממש

מה עלי לבקש

כי המשאלות רבות היו

ואני רק אחד

ישנם גם אחרים

ומה פתאום מבקש אני הכל

כאילו אין אדם פה מלבדי

 

אני את דברי שלי אמרתי

להם למלאכים

לא לאנשים

ואולי הם גם יקשיבו

לפחות לחלק קטן ממה שביקשתי

ואשוב אל אותו חלום אשר חלמתי

אך הפעם כשעיניי פקוחות.

 

 

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com