nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

מדינה נאורה ושמה תורכיה

תגיות: "תורכיה" "חמאסטן" "גלעד" "שליט"

מדור: אקטואליה

תאריך: 2010-06-03-22-27

זה היה כל כך צפוי. כאשר מדינה מוסלמית מתקדמת צעד אחד לפנים אל עבר הדמוקרטיה, היא פוסעת לאחר מכן שני צעדים לאחור אל עבר דת השלום. בני דת זו מאמינים בשלום עולמי ולצורך אכיפת אותו שלום עולמי הם משתמשים בכלים לפיזור מתנגדי השלום. הם באים בנימוס אל אותם מתנגדי השלום שלהם וצועקים אליהם כי יאמינו כמותם בשלום אשר ירד עליהם מאל הירח הגדול לו הם סוגדים במסגדיהם. על מנת לחזק את מסרם הם באים לציבור הכופרים אל מקומות הומי אדם אשר לא מכירים באל זה ומחזקים את טענותיהם בחגורות נפץ מחוזקי מסמרים וברגים אשר מפיצים את מסרם לכל עבר. רשתות התקשורת החביבות מסייעות אף הן להפצת המסרים בעבור כל אלה אשר לא חוו על בשרם את מסר השלום של סוגדי אל הירח. והינה כך קמות להן מדינות נאורות וחביבות כמו איראן פקיסטן וכעת גם תורכיה אשר מסייעת לתנועת השלום חמאס אשר ברצועת חמאסטן. תורכיה מדינה נאורה הדואגת לזכויות האדם לאזרחיה ולמיעוטיה כל כך מושלם שם לאחר שהשמידה כמליון וחצי כופרים ארמניים אשר דמם מותר. כל כך מושלם שם כאשר דיכאה בכוח מרידות בכורדיסטאן הכבושה. תורכיה כובשת שליש האי הקפריסאי מקימה מדינה תורכית בשטח הכבוש ומחזקת אותו בתושבים תורכים נוספים. כעת הגיע הזמן לפעול גם בחמאסטן. מדינה שלווה בדרום מזרח אגן הים התיכון אשר מסיבה נעלמה סובלת מהתנכלויות חוזרות ונשנות מישות ציונית קולניאליסטית רשעה אשר חונקת אותה במצור אכזר. אולי גם אנחנו נתרום לאחוות שלום זו ונמשיך לתייר שם נקנה מוצרים תורכיים ונחזק את כלכלתם ונצעק כי גלעד שליט הוא רק קונספירציה ציונית.

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com