nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

תמימות

תגיות: "תום" "אהבה" "מות"

מדור: תכנים אישיים

תאריך: 2010-08-06-22-57

       

YouTube: Always Somewhere

 

(קישור אל תרגומי לשיר נפלא זה)

 

מאז שאני זוכר את עצמי

האמנתי שאני מסוגל

האמנתי שאני מוכשר

ידעתי מה אני שווה

חשבתי שיש צדק

שאהבת הורים היא שווה

שאחים צריכים להיות חברים

שגם אחרים חושבים כך כמוני

שמתחתנים מתוך אהבה

שגירושין זו רעה חולה

שילדים עושים מתוך בחירה

שאהבה באה מהלב

ולא מהכיס

 

ואני נאמן לתמימותי זו

מוצא עצמי נבגד

מכל מקום שרק מתבונן

עם כל החוכמה והמוכשרות

שהצביעו עלי תמיד

רואה את האמת המרה

שהמציאות קופחת בפני

כי כשלון או הצלחה

נמדדים הלכה במעשה

במבחן התוצאה

ותו לא

 

אז דעו לכם שכבר איני מסוגל

וגם לא רואה עצמי מוכשר

שווה בדיוק כמו כל אחד אחר

וצדק כבר איני מחפש

הורים, אכבד וגם אם כואב

ואח, שיקח, אם פחות מוצלח

שירגיש בטוח, שירגע

ומי חושב כמוני

אין חיה כזו

אנשים מתחתנים כשותפים למפעל

ומתגרשים כאשר המניות יורדות

באהבה לא מאמינים

וילדים אם עושים

כי הגיע הזמן

 

כשאני נתקל במצב עגמומי

בי תוגה רובצת

אז הכל עולה וצף

וחושב על מה שלי היה

ונגמר

לו רק היית קיימת

ממי שלי

אני נשבר

 

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com