nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

ויהפוך הסטטוס לפוסט וירא כי טוב

תגיות: "פסח עבדות שיעבוד עבודה חירות גאולה"

מדור: תכנים אישיים

תאריך: 2011-04-18-02-17

גם יום ראשון חלף עבר לו ואני מרגיש כמו שבת. חג הפסח בפתח, חג חירותינו שלנו מהמצרים הקדמוניים אבל חג עם שיעבוד של החייל החטוף גלעד שליט שליט"א אשר כלוא במרתפי המחבלים השואבים תמיכה מתנועות רדיקליות באירן ובמצרים של היום. והמצרים של היום אינם באמת מצרים כי אם ערבים. אתם יכולים בנושא הזה לשאול את המיעוט הקופטי אשר עדיין חי במצרים. אלו השרידים האמיתיים של המצרים. ואני כאן בארץ ישראל, ארץ הקודש, עושה סדר לפסח בתוך המחשב  מקטלג סימניות, מפנה תיקיות ממיין, אורז, מסדר, מגבה, מתקין, וכל זאת יחד עם העבודה השוטפת. התוסף הותיק k2 הקיים לא מסתדר עם ג'ומלה 1.6, וקודמתה ג'ומלה 1.5 לא מסתדרת עם wampserver-2. אז החלטנו בהנהלה שלא לשנמך את התוכנות הקיימות כמו אבני הדומינו הנופלות ובמקום  לבנות אתר מראה מדוייק עם הטכנולוגיה המתיישנת אבנה אתר דומה עם הרכיבים המתקדמים הקיימים. לפחות עד להחלטה זו למדתי המון בנושא התקנות אפאצ'י מקומיות וחיצוניות. אין רגע דל. ועל הדרך גם ביצעתי עוד קצת כיוונון עדין לאתר הבוטיק התקני שבניתי עבור הפורום האנטמולוגי.

 

השתא דארעא חל ערב חג הפסח אור ליום השלישי פעמיים כי טוב. מי יתן ותהי זו שנת שחרור מכל אויבינו ומכל צרינו ומשנאינו ושבו בנים לגבולם ושמחנו בחגינו ונהי אור לגויים ועל אלה אשר לא ידעונו חמתינו נשפוך ונקיים הפסוק עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. ובאשר כתבתי זכרון דברים זה ויהפוך הסטטוס לפוסט כלומר המצב הוא הפירסום וה' הוא האלוהים והינה פעמיים כי טוב ובחודש הבא חל יום הולדתי וכבר ניתנת לי מתנה קטנה וגם לעם ישראל כולו. תוכנית הסאטירה הטובה בישראל עולה לראשונה אל המרקע מן מחתרת המרשתת  היישר אל הבימה בערוץ הראשון. אכן שנה טובה היא מבשרת שנת שיחרור מהעריץ אשר מעבר לים האטלנטי אשר לא מבדיל בין ידיד לאויב. אולי גם זו לטובה. כי ארצו תתמלא באויב וארצינו ממנו תתרוקן ועפו בכתף פלישתים ימה, יחדיו יבוזו את בני קדם, אדום ומואב משלוח ידם, ובני עמון משמעתם. במטוסים יעופו אויבנו להתנחל למרגלות התאומים החרבים. ואנו אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. חג פסח כשר ושמח לכל בית ישראל.

 

‪YouTube: חד ביתא‬

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com