nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

לבד בעולם הזה

תגיות: "לבד"

מדור: תכנים אישיים

תאריך: 2011-08-19-13-38

לבד בעולם הזה

בלי ידיד של אמת

בלי אוזן קשבת

בלי יד מלטפת

 

לא מספר לאף אחד

לא מדבר שותק דואב

לא משחרר את הכאב

על זאת יעיד הלב

 

כמו מי שכבר אינו נחוץ

כחפץ עזוב ונטוש

כבר אין לאן לרוץ

העצב הוא עמוק כבוש

 

החיוך הוא רק חיצון

כי כאן רוצים פנים שמחות

ולמראה עצב או יגון

כל התמיכות נעלמות

 

כולם חברים הם לכאורה

כשהכל טוב זה נפלא

אך כשמשהו משתבש

אתה יתום עם הצרה

 

כשיש עניין במשפחה

את העניין תשמור בפנים

לא תזרוק את הכביסה

עם כל המים המזוהמים

 

לבד בעולם הזה

עד מתי? זאת לא אדע

ומה עכשיו? מה נשתנה?

מכאן ישנו עולם הבא

 

נעם אשבל

י"ט באב ה'תשע"א

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com