nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

דפני ליף - הפנים של המהפיכה

תגיות: "צדק חברתי"

מדור: אקטואליה

תאריך: 2011-08-28-10-42

שלום לך דפני ליף

הפנים של המהפיכה החברתית

יוזמה ברוכה יצרת

באמצעות הרשת החברתית

ויוזמתך בבסיסה צודקת היא

הדיור יקר מאוד

את זיו פנייך לנו הראית

ועם ישראל בעקבותייך

אז צרתם על ראש הממשלה

ודרשתם צדק חברתי

מסכים עדיין

מי בכלל יצביע נגד?

ממשלת ישראל למרבה ההפתעה

הייתה קשובה לך ולתומכייך

והקימה ועדה לפתרון המצוקה

דמוקרטיה אמיתית

לא כמו בארצות הברית

ובממשלה אומרים

בואו ננהל ביחד את המדינה שלנו

הקשבה והתייעצות עם העם

כי בייחד נהייה חכמים יותר

ונגיע לפתרונות הטובים שאפשר

לא רק לנו בממשלה ניתנה החוכמה

גם לכם

הבה ונקשיבה ונתייעצה עימכם

בתוכנית של ערוץ 10

לונדון וקירשנבאום מראיינים

את חבר הכנסת מיכאל איתן

לא נחשוד במראיינים

כי מניעיהם ימניים

ומר לונדון השמאלן אינו תוקף

רק משבח את נציג הממשלה

על קיום הוועדה

זוהי ממש מהות הדמוקרטיה

הבוחר ממש משפיע

לא רק ביום הבחירות

אחת לארבע שנים

אלא יחד עם הממשלה

מנהל את העניינים

אבל פורום שביעיית רוטשילד

הפורום המייסד של המהפיכה

המשתמש בפנייך היפות

אלו פני המהפיכה

מסרב להתרצות

למראה נכונות הממשלה

שלי, שלך, של כולנו,

להקשיב למצוקות

ולבנות גם פתרונות

ואני שומע גם קולות

שנשמעים משאר המחנות

בערי הפריפריה

שפניכם כבר נחשפו

ואותם אינכם מייצגים עוד

כי הפכתם אג'נדה חברתית צודקת

לאג'נדה שמאלנית נלעגת

דפני ליף הקשיבי לי

האם בדירה בת השכרה את חושקת?

יש לי בשבילך לא דירה אך בית

ברדיוס של חדרה - גדרה

ממש פה במרכז ובמחיר סביר

משהו כמו שלוש אלפיות החודש

כל שתצטרכי הוא רכב

או אופנוע או קטנוע

וכמוני יש עוד נוספים

גם יקרים וגם זולים

פנים יפות הראית לנו

פנים יפות של מהפיכה

דפני ליף

שמרי על כל זאת

לא להרוס

בבקשה

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com