nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

חלפו עוד שנתיים

תגיות: "ממשיכים הלאה"

מדור: תכנים אישיים

תאריך: 2011-08-31-10-54

בוקר טוב
כולם כבר ערים
עדיין בחדרי
מתכונן ליום חדש
עכשיו

והבית שלי
בצפייה דרוכה
עומד ריקם
עדיין מיותם
שם

ייעודו השתנה
עוד מעט בהשכרה
כמה תיקונים
מאמץ קטן
ודי

הילד שלי
איננו כאן איתי
וודאי מתכונן עכשיו
ליומו הראשון
בתיכון

אולי יתקשר
אולי ימסרר
אולי יבוא לשבת
ויספר
אולי

חלפו עוד שנתיים
פקחתי עייניים
ומה השתנה
אפשר לומר
אני בהכרה

נמצא במרשתת
מקדם את עצמי
במסגרת חברה
ישנה עבודה
ללא הפסקה

ברציף הישן
בו חיכית שם פעם
חלפה לה רכבת
אכזרית
ואני באבק

אז חלפו הימים
זה כבר תשע שנים
לא רוצה להמתין
וממשיך הלאה
האם זו צפירה?

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com