nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

לא מיליון ולא נעליים

תגיות: "צדק חברתי"

מדור: אקטואליה

תאריך: 2011-09-03-18-20

לא מיליון לא נעליים,
 איזה אלף או אלפיים,
 מה בכלל זה משנה,
 הפגנה של כלום כזה,

 כולם צועקים לביבי,
 התפטר רוצים את טיבי,
 מפגינים על הדירות,
 כשחוזרים מהחופשות,

 כל כך טוב במדינה,
 אך לבכות זה באופנה,
 וילה וולבו דיזנגוף,
 למה לא נותנים לקטוף,

 דפני ליף היא המלכה,
 דף בפייסבוק היא פתחה,
 גם פטורה מהשירות,
 גם חתמה על סרבנות,

 וכששואלים אותה,
 לא זוכרת - מסכנה,
 מגלגלת העיניים,
 ותופסת הרגליים,

 די כבר די פה לקטר,
 די טפסו על עץ אחר,
 משטים יש להדוף,
 מחבלים יש לערוף,

 בדרום שלום בוער,
 בצפון חתכו גדר,
 במזרח לאו"ם פונים
 עוד מעט בים שוקעים

 לא בצדק פה חשקתם,
 חברתי פה לא חשבתם,
 רק לנגוח ולרמוס,
 את הסדר להרוס,

 אז דעו לכם השמאל,
 ממשלה כאן לא תיפול,
 כי העם בחר רק בה
 תתחזק היא אדרבא

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com