nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

שאלה על החיים

תגיות: "החיים למה"

מדור:ניו אייג' ורוחניות

תאריך: 2011-09-18-12-44

שואל את עצמי בשביל מה

שואל את עצמי לאיזו מטרה

שואל את עצמי מהי התכלית

שואל למה אני חי

 

עונה לעצמי בשביל עצמי

עונה לעצמי בשביל אחרים

עונה לעצמי בשביל להיטיב

עונה למען מטרה

 

החיים הם כמו הטרקלין

מהעולם הזה אל העולם הבא

החיים הם גם מטרה לכשעצמה

לכן אני חי

 

לגדול ולהתפתח

ללמוד ולהתפכח

לאהוב ולהאהב

ולהותיר נצר אחרי

 

כאשר מתגשמות מטרות אלו

לכאורה סיימנו את תפקידינו

העולם הוא עגול וכך גם מחזור חיינו

אך העולם הוא גם הנעלם

 

נעלם מעינינו עתידינו

נעלמת תוחלת חיינו

נעלמים הגורמים הרבים

המשפיעים על חיינו

 

לסיכום אומר כי אסור לעצור

להגיד כבר נגמר ועשיתי הכל

עוד יבוא יום מי יודע מתי

בו אשוב לעשות כל זאת מחדש

קירה מ.‏: 2011-09-18-12-52

:)

nashbell‏: 2011-09-18-13-02

קירה מ.‏: 2011-09-18-12-52

:)

חייכת גם אותי היום...

תודה.

קירה מ.‏: 2011-09-18-15-05

תודה לך - שימחת אותי עם האופטימיות שלך :)

נשמה מתוקה‏: 2011-09-18-17-08

אין ספק נועם, זה תמיד כל כך קרוב ולא מרגישים לפעמים עד כמה, בהצלחה בכל :)

nashbell‏: 2011-09-18-17-42

נשמה מתוקה‏: 2011-09-18-17-08

אין ספק נועם, זה תמיד כל כך קרוב ולא מרגישים לפעמים עד כמה, בהצלחה בכל :)

תני לי לראות אם הבנתי אותך נכון:

את אומרת כי עוד יבוא היום והוא ממש כאן מעבר לפינה?...

תודה על התגובה.

nashbell‏: 2011-09-18-17-49

קירה מ.‏: 2011-09-18-15-05

תודה לך - שימחת אותי עם האופטימיות שלך :)

אני משתדל :) קירה

לא אמרתי לך כבר שחייכתני היום?

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com