nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

כמה מהיר הוא האינטרנט המהיר? ובאלו יחידות?

תגיות: "עשרוני בינארי אינטרנט מהיר"

מדור:אינטרנט והייטק

תאריך: 2011-10-11-00-52

לאחרונה אנו מתבשרים בכלי התקשורת כי האינטרנט של חברת החשמל צפוי להיות במהירות 100 מגה. העיתונאים חסרי האחריות מדווחים לנו כי מדובר במהירות של 100 מגה-בית.

 

למעשה אין הטעיה גדולה מזו ומדובר למעשה במהירות של 100 מגה-ביט (100 מגה-סיביות) לשניה. בית אחד כולל 8 סיביות ועל כן, אם רוצים אנו לתאר את מהירות התקשורת במגה-בתים לשניה יוצא כי חברת החשמל תספק אינטרנט במהירות של 12.5 מגה-בית בלבד.

 

נשאלת השאלה, מהיכן נובע הבילבול הנפוץ הזה? ניתן להניח כי חברות האינטרנט המשווקות לנו את חבילות התקשורת מעוניינות להטעות אותנו הצרכנים כאשר הן בניגוד לעיתונאים הטועים מפרסמות נתון כמו 100 מגה ובמכוון ללא ציון היחידה סיבית (bit) לשניה וזאת על מנת שנטעה להאמין כי מדובר במהירות 100 מגה-בית (Byte) לשניה שהיא כאמור מהירה פי 8. אף על פי כן, בנוסף לשיקול השיווקי האמור, קיימת סיבה נוספת.

 

תקשורת נתונים היא תקשורת ספרתית (דיגיטאלית) בינארית, בת שני ערכים: אפס או אחת הנקראים סיפרה בינארית (Binary Digit) או בקיצור סיבית (Bit). מהירות תקשורת הנתונים נמדדת בסיביות לשניה (סל"ש) באנגלית Bits per Second (bps)‎. אם נרצה לבטא יחידה פי 1000 גדולה יותר מ סל"ש (bps), נדבר על קילו-סל"ש (Kbps), ופי 1000 מזו תהיה מגה-סל"ש (Mbps). מהירות האינטרנט של חברת החשמל צפויה אם כן להיות 100Mbps.

 

שיטת התחיליות במערכת היחידות הבינלאומית מבוטאת בשיטה העשרונית כלומר בכפולות של 10: בחזקות שליליות (מילימטר = 10⁻³ מטר) או חזקות חיוביות (קילומטר = 10⁺³ מטר).

 

עבור יחידות קטנות נקבל:

דֶּצִי = 10⁻¹‏ (d = deci) 
סֶנְטִי = 10⁻²‏ (c = centi)
מִילִי = 10⁻³‏ (m = milli)
מִיקְרוֹ = 10⁻⁶‏ (µ = micro)
נָנוֹ = 10⁻⁹‏ (n = nano)
פִּיקוֹ = 10⁻¹²‏ (p = pico)
פֶמְטוֹ = 10⁻¹⁵‏ (f = femto)
אָטוֹ = 10⁻¹⁸‏ (a = atto)
זֶפְּטוֹ = 10⁻²¹‏ (z = zepto)
יוֹקְטוֹ = 10⁻²⁴‏ (y = yocto)

 

עבור יחידות גדולות נקבל:

דֶּקָה = 10⁺¹‏ (da = deca) 
הֶקְטוֹ = 10⁺²‏ (h = hecto)
קִילוֹ = 10⁺³‏ (k = kilo)
מֶגָה = 10⁺⁶‏ (M = mega)
גִּיגָהֹ = 10⁺⁹‏ (G = giga)
טֶרָה = 10⁺¹²‏ (T = tera)
פֶּטָה = 10⁺¹⁵‏ (P = peta)
אֶקְסָה = 10⁺¹⁸‏ (E = exa)
זֶטָא = 10⁺²¹‏ (Z = zetta)
יוֹטָא = 10⁺²⁴‏ (Y = yotta)

 

כאמור תקשורת הנתונים נמדדת ב מגה-סל"ש. כלומר אם מהירות תקשורת האינטרנט הצפויה של חברת החשמל היא 100Mbps, נקבל תוך שניה 100Mbit (מגה-סיביות) נתונים או 12.5MB (מגה-בתים). אולם אליה וקוץ בה: המחשב הוא מכונה סיפרתית בינארית ולא עשרונית ובו נח יותר למדוד את כמות הבתים על פי בסיס 2 כלומר במספרים עגולים שהם חזקות של 2 ולא חזקות של 10 כמו בשיטה שהוצגה לעיל. הערך התיקני קילו או 10⁺³ או 1000 הינו מספר עשרוני עגול אולם בספירה הבינארית נרשם 1111101000₂ ואינו מספר עגול. הערך הבינארי המקורב אליו גם הוא נקרא קילו או 2⁺¹⁰ או 1024. המספר יהיה עגול בשיטה הבינארית (10000000000₂).

 

על מנת להבדיל בין קילו עשרוני (תיקני) לבין קילו בינארי הגדול ממנו ב 24.

הוחלט להשתמש ביחידות הבאות:

קִיבִּיֹ = 2⁺¹⁰‏ (‎1024¹ = Ki = kibi) 
מֶבִּי = 2⁺²⁰‏ (‎1024² = Mi = mebi)
גִּיבִּיֹ = 2⁺³⁰‏ (‎1024³ = Gi = gibi)
טֶבִּי = 2⁺⁴⁰‏ (‎1024⁴ = Ti = tebi)
פֶּטִי = 2⁺⁵⁰‏ (‎1024⁵ = Pi = peti)
אֶקְסְטִי = 2⁺⁶⁰‏ (‎1024⁶ = Ei = exti)
זֶטִי = 2⁺⁷⁰‏ (‎1024⁷ = Zi = zeti)
יוֹטִי = 2⁺⁸⁰‏ (‎1024⁸ = Yi = yoti)

 

מכאן כאשר מדברים במחשב על קילו-בית מתכוונים בדרך כלל ל קיבי-בית וכך הלאה גם ביחידות הגדולות ממנו. כלומר 12.5 מגה-בתים שירדו אלינו בשניה אחת באינטרנט המהיר של חברת החשמל הם למעשה רק 12.2 מבי-בתים וזהו הערך אותו תציג לנו מערכת ההפעלה.

 

האם פה תם הבילבול בין המקדמים העשרוניים לבין המקדמים הבינאריים? לצערינו התשובה היא שלילית: חברות הדיסקים הקשיחים מיצרות עבורנו את הדיסק ונוקבות ערכים עשרוניים תיקניים. קנינו דיסק קשיח אשר נפחו הוא 1 טרה-בית קיבלנו 0.909 טבי-בית וכך נראה זאת במחשב. גם כאן הצרכן לא מקבל את הנפח אותו חשב למצוא בדיסק.

לקריאה נוספת

השפה העברית והשיטה הבינארית

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com