nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

שגיאות PDF

Expected a Dict Object

שגיאה זו מופיעה לעיתים כאשר מנסים לפתוח דף PDF באמצעות הדפדפן.

שני פתרונות אפשריים:

שמור קישור בשם

(1) פתיחת הדף באמצעות Adobe Reader: הקלק קליק־תפריט על הקישור הרצוי ובחר ב שמור קישור בשם... לאחר שמירת קובץ ה PDF הקלק קליק־כפול על הקובץ השמור והוא יפתח עם Adobe Reader.

בתמונה: שמור קישור בשם. כפי שמופיע לאחר קליק־תפריט ב מוזילה־פיירפוקס.

הרשה צפיית רשת מהירה

(2) ביטול צפייה מהירה ב Adobe Reader ופתיחת הדף באמצעות הדפדפן: סגור את הדפדפן, פתח את Adobe Reader, בחר Edit ‏← Preference ‏← Categories:Internet ‏← Allow fast web view. שם נקה את הסימון, אשר וסגור את Adobe Reader, פתח שוב את הדפדפן ונסה שנית.

בתמונה: תיבת־הסימון Allow fast web view נקיה. ב אדובי־רידר.

הוצאת רשימת כל הקבצים מסוג PDF מתיקייה

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com