nashbell.com

♿⃔ ♿⃕

שורשים

משפחת קורפל: יונתן וחנה.

משפחת טל: נעה ויובל, ליהי, יואב ומיכל.

משפחת מיר: אביטל ונמרוד, עלמה ודניאל.

משפחת ינון: רולי וגדי, ענת ודן.

משפחת ינון: אורי וליאת והבת.

משתתף באבלכם הכבד על מותה של בתיה.

יהי זכרה ברוך.

יום שבת, ה' אלול ה'־תשע"ג, 10 אוגוסט 2013.

מזל טוב לליאת ואורי ינון, לרגל הולדת הבת נ"י.

מזל טוב לסבתא ולסבא רולי וגדי ינון.

פברואר 2013.

ראה הודעות נוספות

משפחת אשבל לדורותיה

עץ משפחה שחולק במסיבת יום ההולדת של שולה תמיר

עץ משפחה אשר חולק במסיבת יום ההולדת 80 של שולה תמיר - אוקטובר 2011

עץ זה מתרכז בענף צאצאי יצחק ושרה אשבל זכרונם לברכה והוא עדכני ליום הוצאתו. כמו כן, משלים העץ את השורשים הישירים של יצחק ושל שרה.

בנוסף לאמת מידה זו, נוספו בני המשפחה אחרים הרומזים על קשרים ענפים נוספים: (1) אחייה ואחיותיה של שרה אשבל לבית ויינברג, (2) אחיה של מטל אשבל לבית אלטשולער והייחוס אל אדמו"רות חב"ד.

עץ זה הודפס כתמונה גדולה וכן בהדפסות קטנות בגודל דף A3. משיקולי מקום וחוסר פרטים הושמטו ענפים רחוקים יותר במשפחה: (1) צאצאי חיה ולוי יצחק אשבל, (2) צאצאי שפרה ויששכר בער הלוי אשבל.

משפחת אלטשולער

צפה בעץ משפחת אלטשולר: צאצאי ר' נח אלטשולער ואשתו רוחמה, מוהילב בלארוס

עץ זה כולל את כל משפחת אשבל פרט לדור ראשון – מאמץ שם המשפחה. לעץ זה יתווספו בעתיד כל אדמו"רי חב"ד החל מדור שלישי אדמו"ר מנחם מענדל שניאורסהן בעל הצמח־צדק.

משפחת אשבל

צפה בעץ משפחת אשבל: צאצאי ר' יששכר דב בער בן ר' שלמה סג"ל, ואשתו זיסל בת ר' יוסף בן ר' שלום שלמה, ליובאוויטש רוסיה.

עץ זה מתעדכן תכופות בענף יצחק ושרה אשבל. חסרים אנשי קשר למתן עדכון פרטים שוטפים בענפים נוספים, ובעיקר ב (1) משפחת חיה ולוי יצחק אשבל (מיסדי עקרון – מזכרת־בתיה), (2) משפחת שפרה ויששכר בער הלוי אשבל (ירושלים. משפחתו של המטאורולוג פרופ' דב אשבל ז"ל).

משפחת גוטמן

צפה בעץ משפחת גוטמן: צאצאי דוד גוטמן ואשתו מלכה לבית כהן, ליבאו (לפאיה) לטביה.

משפחת גוטמן, נספתה ברובה בשואה. כיום לא מוכרים לי בני משפחה הנושאים את השם גוטמן. זקוק לעזרתו של כל מי שיודע או מכיר. חלק מהמשפחה חי בצרפת (משפ' פולונסקי). זקוק גם להשלמות של משפ' שניפר.

משפחת ויינברג

צפה בעץ משפחת ויינברג: צאצאי הרב הילל ויינברג ואשתו חיה שרה, וישקוב פולין.

קיימים קשרים אחדים עם משפחת ויינברג אך חסרים פרטים רבים: משפחות ויינברג, ויין (באנגליה), קעניג, טקסון, גולדשטיין, הירש, ברנהולץ.

משפחת כהן

צפה בעץ משפחת כהן: צאצאי שמואל כהן וילדיו נחמה, צבי, בן, מארץ ליטא.

בני משפחה זו יושבים ברובם בדרום אפריקה, זימבבואה, אוסטרליה, ובריטניה. חסרים פרטים רבים בענפים אלו

משפחת רוזנשטיין

צפה בעץ משפחת רוזנהיים/רוזנשטיין/רום: צאצאי חיים חנוך רוזנשטיין בן שמעון רוזנהיים, ואשתו שרה רוזליה לבית סימוני, ברסלאו (ורוצלב) גרמניה – סאן־פאולו ברזיל.

המשפחה ברחה בזמן מגרמניה הנאצית בחלקה אל ברזיל. ענף זה לוקה בחסר.

כל המשפחות

צפה בכל העצים משולבים יחדיו: עצי המשפחה משולבים זה בזה ועוד פרטים נוספים.

ארועים

  • שבת, י"ח שבט ה'־תשע"ב, 11 פברואר 2012. רות אשבל ז"ל נפטרה – בת 88 היתה.
  • שבת, י"ב טבת ה'־תשע"ב, 07 ינואר 2012. אסף כהן נולד – בן הדס ועדי כהן.
  • יום שישי, כ' כסליו ה'־תשע"ב, 16 דצמבר 2011. שמשון רוזן ז"ל – נהרג בטיסת מטוס קל. בן 60 היה.

♿⃔ ♿⃕

nashbell.com